Executive coaching

Om jullie bedrijf te blijven ontwikkelen heb je meer nodig dan euro’s. Investeren in de ontwikkeling van je personeel is minstens zo belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van medewerkers die promotie hebben gemaakt. 

Onderschat niet de tijd en energie die het kost om een medewerker in een nieuwe positie op de juiste manier te laten functioneren.

Managers die vastzitten in routines en rituelen zijn ook gebaat bij Executive coaching.

Wat is Executive Coaching

Executive coaching focust zich op het ontwikkelen van leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan strategisch denken van leidinggevenden en topmanagers. Ook als manager heb je persoonlijke uitdagingen en leerdoelen.

Executive coaching ondersteunt bij de transformatie van de manager naar een hoger niveau met als doel de resultaten van het bedrijf positief te beïnvloeden.

Voor wie is Executive Coaching

Executive Coaching is voor directieleden, managers, ondernemers, leden van Raden van Besturen en professionals. Enkele uitdagingen waar ik je graag bij ondersteun:

 • Hoe zorg ik er voor dat mijn teamleden hun verantwoordelijkheden nemen?
 • Ik wil meer inzicht krijgen in mijn sterke en mijn te ontwikkelen eigenschappen.
 • Hoe maak ik van mijn team een gouden team, zodat resultaat makkelijker bereikt wordt?
 • Wij stappen over naar zelfsturende teams, hoe pas ik mijn leiderschap daar op aan?
 • Ik wil nu ècht het verschil maken als leidinggevende, begeleid mij daarbij!

Wat mag je verwachten van het coachtraject

In de basis zijn er vier fases die we volgen. 

1. Kennismaking & contractfase

Tijdens de eerste fase bespreken we de uitdagingen die je belemmeren. Na een eerste gesprek hebben we de volgende dingen in kaart gebracht:

 • Mate van vertrouwen in het Executive Coaching traject, ook wel “de klik” genoemd
 • We zetten meetbare doelen voor een vooraf vastgestelde periode
 • Samen bepalen we wat de gewenste uitkomst van het coach traject is
 • De rollen en mate van betrokkenheid van je omgeving moet duidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mate van betrokkenheid bij het coachtraject van je leidinggevende, het bestuur of wellicht HR. 

2. Planningsfase

Op basis van wederzijds vertrouwen gaan we verder op het coachingpad. Nu de uitdagingen inzichtelijk zijn gaan we van grof naar fijn. We maken de te nemen stappen specifiek.

 • Jouw patronen in specifieke situaties helder krijgen
 • Concretiseren van algemeenheden naar een specifieke aanpak per onderwerp
 • Jouw bereidheid om uit je comfortzone te stappen worden getest aan de hand van, bijvoorbeeld, een assessment op gedrag, drijfveren en EQ (emotionele intelligentie)

3. Actiefase

Nu gaan we echt aan de slag. Samen gaan we aan de slag met de veranderingen die bijdragen aan de gestelde ontwikkelingen. Gedragsstrategieën, versterken van relaties, nieuwe vaardigheden aanleveren, communicatiestrategieën en het elimineren van overtuigingen en emoties die een beperkende werking hebben.

Het kan voorkomen dat ‘coaching on the job’ van toepassing is tijdens de actiefase.

4. Prestaties – evaluatiefase

Evalueren van het traject, de voortgang en waar de uitdagingen liggen. De bereikte inzet en resultaten worden geëvalueerd.


Daarom Dudok Consulting voor executive coaching